• Слайдер #1

Жамият фаолиятининг предмети ва мақсадлари

 • Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:
 • Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.
 • вино, ароқ, коньяк махсулотларини ишлаб чикариш ва сотиш;
 • узумни қайта ишлаш ва виноматериал тайёрлаш;
 • чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик фаолияти билан шуғулланиш;
 • аҳолига маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчаларини ташкил этиш;
 • қишлоқ ҳўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш, харид қилиш, қайта ишлаш ва сотиш:
 • қурилиш ва ободонлаштириш ишларини амалга ошириш, шартномалар асосида олий ўқув юртлари билан хамкорликда юқори малакали кадрларни тайёрлаш ва ўз эҳтиёжлари учун кадрларни ўқитиш;
 • корхона ва акциядорлар манфаатларидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси худудида ва ташқарисида юридик ва жисмоний шахслар билан шартномалар асосида фаолият кўрсатиш.
 • корхонани техник жиҳатдан жиҳозлаш, замонавийлаштириш, чет эл инвестицияларини жалб этиш, корхонани ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш.
 • Жамият қонунчиликда белгиланган бошқа фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин.
 • Амалга оширилиши учун махсус рухсатнома (лицензия) талаб этиладиган фаолият турлари қонунчиликда белгиланган тартибда лицензия берилгандан сўнг амалга оширилади.